Agarty агенттігінің сайты

Agarty агенттігі контексттік жарнама, әлеуметтік желі жүргізу және лидтер генерациясы қызметтерін көрсетеді. «Ракетная фирмасында» Agarty-ге арнап сайт жасалды.

Пайдаланушының іздеу жүйесінде қойған сауалы, анимация арқылы іздеу тармағында көрсетілген