21 media агенттігінің сайты

21 media медиа агенттігі жарнама алаңдарын іздеумен және онда клиенттің жарнамасын орналастырумен айналысады. Сайтта алаң бағалары, сипаттамалар және жарнама құрал-саймандары берілген.

Басты бетте – жарнамалық орындар мен құралдар туралы ақпарат

Сайттың сипаттамасы және оған қойылатын техникалық талаптар