Маркет қосымшасының таңбашасы

«Маркет» — тегін хабарландырулар беру сайты. Қызметті тауар, қызмет түрлері, бос орындар, сонымен қатар жұмысты жедел іздеу үшін пайдаланады.

Сайттың мобильді қосымшасы үшін таңбаша қажет болды. Жұмыс барысында таңбаша бірнеше рет өзгерді. Жоба командасы заманауи графикалық стильде орындалған классикалық үзбелі хабарландырулар образына тоқталды. 

Смартфонның экранындағы таңбаша

Бұл «Ракетная фирмасы» 2012 жылы логотипін жасаған Маркет емес.